Information

Schulamt für  die Stadt Köln sucht geeignete Lehrkräfte für HSU in Kirmancî-Zazakî https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/stellen/272.pdf AGAHDARÎ Daîreya dibistanê a Köln ê, ji bo perwerdayiya zimanê Kirmancî-zazakî li mamosteyekî digere. Kesên ku wek….

KOMKAR Olpener str 143 51103 KÖLN / Höhenberg Tel: 0221 – 29832271 Email: komkar-koeln@hotmail.com Facebook Seite: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064242333664